Vlastní lov je možné provádět klasickým čekáním nebo pro zdatné lovce šouláním.

Terén je téměř v celé oboře svažitý a členitý, nadmořská v. se pohybuje v rozmezí 340-580m. Složení lesních porostů - 80% les, kde převažují listnáče.
Zajímavým krajinotvorným prvkem obory je její zámecká část, která má charakter anglického parku.
Oborou protékají 3 horské potoky, které zásobují několik rybníků.

AKCE: